RE/MAX Welcome Home

Kdy se kupující stává vlastníkem jednotky a jak je to s daní z nemovitých věcí?

 

V případě koupě nemovitosti se kupující stává jejím vlastníkem okamžikem zápisu vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

K tomu dochází na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu o povolení vkladu, a to s právními účinky zpětně k datu, kdy byl návrh na povolení vkladu Katastrálnímu úřadu doručen.

Tato otázka souvisí s daní z nemovitých věcí a pokud se vklad odehrává na přelomu roku, tak to může leckomu zamotat hlavu.

Např.: Návrh je podán 28.12.2022, k zápisu dojde až v lednu, nicméně s právními účinky zpětně k 28.12.2022 a proto tuto daň zaplatí už nový vlastník. Kdyby byl návrh podán např. 3.1.2022 a k zápisu došlo v únoru, ovšem opět s právními účinky zpětně k datu podání návrhu, tak by novému majiteli nemovitost patřila už od 3.1.2022, tedy po většinu roku 2022, a přece by daň musel zaplatit ještě původní vlastník.

Klíčem k této otázce je pouze jediný fakt: daň platí ten, kdo nemovitost vlastní 1.1. daného roku a platí se v podstatě na celý rok dopředu.

 

 

Autor: Ing. Libor Bárta